Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je zatvorena.

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (poster ili usmeno izlaganje).
Sažeci se predaju na engleskom jeziku, a prezentiraju se na hrvatskom jeziku. Svi prihvaćeni sažeci radova bit će objavljeni u Knjizi sažetaka.

Upute za pisanje sažetaka

  • Sažetak se predaje na engleskom jeziku, a prezentira na hrvatskom jeziku
  • Format pisanja: Microsoft word
  • Vrsta slova (font) za pisanje sažetka: Times New Roman 12 pts, normal stil, jednostruki prored, margine 2,5 cm
  • Opseg sažetka: do 300 riječi
  • Prezime i početno slovo imena autora i koautora (rad prezentira glavni autor)
  • Naziv institucije, grada i države autora i koautora
  • Navesti jesu li su autor i koautor liječnik ili tehnolog
  • Do 5 ključnih riječi koje su bitne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada
  • Literaturu nije potrebno navoditi

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR
E-mail: info[at]sircro.eu