Osnovne informacije

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika je kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom XIII. susret intervencijskih radiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, broj predmeta: 145-826/23. Skup je kategoriziran kao Međunarodni kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 20 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 10 bodova.

XIII. susret intervencijskih radiologa Hrvatske, Poreč, Hrvatska, 7.5.2023.-10.5.2023.  akreditiran je od strane Europskog akreditacijskog vijeća za kontinuirano medicinsko obrazovanje (EACCME®) s 20 europskih CME bodova (ECMEC®s). Svaki liječnik specijalist treba tražiti samo onoliko sati kredita koje je on/ona stvarno proveo/la u obrazovnoj aktivnosti.

O kongresu

XIII. Susret intervencijskih radiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem održan je u hotelu Parentium Plava Laguna u Poreču, od 7. do 10. svibnja 2023. 

Trinaesto izdanje sIRcro kongresa okupilo je renomirane stručnjake u području intervencijske radiologije koji su kroz posebno osmišljen program pružili uvid u novosti i tehnike intervencijske radiologije. Polaznici su imali priliku razmijeniti iskustva i znanja kroz sudjelovanje u diskusijama i direktnoj komunikaciji s predavačima.

U sklopu kongresa, održan je i IV. Satelitski simpozij radioloških tehnologa, medicinskih sestara i tehničara pri intervencijskoj radiologiji

Prednosti pohađanja kongresa

Sudionici će:
• imati više samopouzdanja u izvođenju PTA perifernih žila i endovaskularnih zahvata na aorti
• biti osposobljeni za ravnopravno sudjelovanje u multidisciplinarnom timu i donošenje odluka za različite kliničke slučajeve i dileme
• moći izvoditi minimalno invazivne zahvate kod različitih onkoloških pacijenata i scenarija
• steći detaljnija znanja o zaštiti od zračenja tijekom intervencijskih zahvata
• steći bolje znanje o najnovijim minimalno invazivnim zahvatima koji se izvode u naprednim kliničkim centrima
• stvoriti dublji uvid u procjenu i liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara i različitih neurointervencijskih postupaka
• stvoriti dublji uvid u torakalna, gastrointestinalna i urogenitalna hitna stanja i moguća interventna rješenja
• steći znanja o endovaskularnom stvaranju AVF-a
• naučiti kako se nositi s embolijskim događajima i postupcima

Predavanja

Predavanja su organizirana u obliku 12 minuta teorijske nastave te 3 minute kratke interaktivne rasprave nakon svakog predavanja. 

Održane su i radionice na kojima će sudionici moći izvoditi različite intervencijske postupke na simulatorima na licu mjesta te okrugli stolovi na kojima sudionici mogu postavljati pitanja i raspravljati o predavanjima sa stručnjacima i kolegama. 

Organizacijski odbor

 • dr. sc. Slavica Kovačić, dr. med.
 • Lovro Tkalčić, dr. med.
 • dr. sc. Luka Novosel, dr. med.
 • dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med.
 • dr. sc. Helga Sertić Milić, dr. med.
 • Boris Bezak, dr. med.

Znanstveni odbor

 • dr. sc. Slavica Kovačić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Dimitrij Kuhelj, dr. med. 
 • prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.

Predavači

 • Vinko Vidjak
 • Damir Miletić
 • Boris Brkljačić
 • Krešo Dolić
 • Ivica Sijekavica
 • Maja Prutki
 • Liana Cambi Sapunar

Predavači

 • Tonči Batinić
 • Goran Roić
 • Jelena Popić
 • Marko Radoš
 • David Ozretić
 • Tajana Turk
 • Otmar Rubin

Organizacijski odbor za radiološke tehnologe

 • Mario Mrakovčić, bacc.med.radiologije
 • Pamela Maras, bacc.med.radiologije
 • Jadranko Oroz, bacc.med.radiologije

Organizacijski odbor za medicinske sestre i tehničare

 • Jasmina Grgić, mag.med.tech.
 • Sandra Krušić, med.techn.
 • Linda Čendak Božunović, mag.med.tech.

Tehnički organizator

PUPPIS d.o.o.
Mihovilići 2b, Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 51 326 225
Administracija kongresa: ured@puppis.eu
Voditelj kongresnog događanja: sircro-kongres@puppis.eu
Tehnička podrška: webinar@puppis.eu
www.puppis.eu

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR
E-mail: info[at]sircro.eu